PRO-SELF

Gabinety Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego

O NAS

Pro-Self Gabinety Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego to miejsce stworzone z myślą o osobach przeżywających kryzysy i poszukujących rozwiązań swoich problemów.

Pro-Self

W naszej pracy psychoterapeutycznej realizujemy podejście psychodynamiczne. Zakłada ono, że problemy z jakimi zgłasza się pacjent są pochodnymi wypartych uczuć, myśli i zachowań, związanych z relacjami oraz doświadczeniami życiowymi.

Psychoterapeuta, nawiązując relację z pacjentem pomaga mu znaleźć przyczyny aktualnych trudności. Jest swego rodzaju przewodnikiem w zrozumieniu wewnętrznego świata emocji, ich źródła i praw, jakimi się rządzą. Tylko zrozumienie przyczyny pojawiających się objawów oraz bezpieczna przestrzeń do otwartej rozmowy prowadzi do skutecznego i długotrwałego rozwiązania problemów i poprawienia satysfakcji życiowej.

Głównym narzędziem wykorzystywanym w terapii jest dialog terapeutyczny. Pomaga on pacjentowi wniknąć w głębię przeżywanych problemów, dojrzeć wewnętrzne, nierozwiązane konflikty oraz wynikające z nich mechanizmy funkcjonowania. 

Drugim podstawowym narzędziem pracy terapeutycznej jest mechanizm przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Pojawia się on w trakcie procesu terapeutycznego, gdy pacjent zaczyna "przenosić" na terapeutę uczucia, które w przeszłości żywił względem ważnych dla siebie osób. Dzięki silnej i bezpiecznej relacji z terapeutą pacjent ma szansę przeżyć te uczucia ponownie, aby uświadomić sobie ich istnienie i siłę ich wpływu na własne motywacje i budowane relację z innymi. 

Jest to tym samym szansa na trwałe zmiany w jego osobowości, mogące stać się bazą do wypracowania skuteczniejszych i mniej uciążliwych schematów zachowań. 

Skontaktuj się

 •  +534 066 978
 •  ul. Aleksandra Kamińskiego 2,
  35-211 Rzeszów
 •  ul. Osmeckiego 23a/1,
  35-506 Rzeszów
 • kontakt@pro-self.pl numer konta: 09 1050 1562 1000 0092 5070 2694 
 •   

OFERTA

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Są to indywidualne, regularne spotkania z wybranym psychoterapeutą. Początkowe sesje służą rozeznaniu trudności, poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej pacjenta, jego planów i zamierzeń. Celem terapii jest poznanie źródeł tych trudności, praca nad nimi, a w rezultacie skuteczne i długotrwałe rozwiązanie problemów oraz poprawienie satysfakcji życiowej.

Prowadzi: Paweł Kopeć, Joanna Firlej, Monika Tur, Maja Gumuła-Klęsk

czytaj więcej
Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dzieci

Początkowe spotkania mają charakter diagnostyczny. Polegają na poznaniu systemu rodzinnego oraz zebraniu informacji o psychospołecznym funkcjonowaniu dziecka. Przebieg terapii zależny jest od diagnozy problemów. Może przybrać formę wsparcia wychowawczego dla rodziców, bądź systematycznych spotkań dziecka z terapeutą.

Prowadzi: Joanna Firlej, Monika Tur

czytaj więcej
Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży

Pomoc psychoterapeuty obejmuje profesjonalne wsparcie w trudnościach związanych z czasem dorastania. Skuteczne pokonywanie problemów wieku adolescencji wymaga stabilnego poczucia własnej wartości, umiejętności rozpoznawania własnych emocji i tego, co się za nimi kryje oraz strategii radzenia sobie z czynnikami stresogennymi. Obejmuje cotygodniowe spotkania indywidualne.

Prowadzi: Paweł Kopeć, Anna Podstawska , Maja Gumuła-Klęsk

czytaj więcej
Psychoterapia par

Psychoterapia par

Jest to terapia dla par będących w kryzysie i przeżywających narastające nieporozumienia w związku. Terapię poprzedzają spotkania konsultacyjne, celem ustalenia z partnerami wspólnego chęci do pracy i obszarów do zmiany dla obojga partnerów. Priorytetowymi celami terapii stanowi określenie problemów, osiągnięcie skutecznej komunikacji własnych potrzeb i zrozumienia potrzeb partnera oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów.

Opieka nad dzieckiem w czasie sesji: 25 zł (po uprzednim uzgodnieniu)

Prowadzi: Joanna Twardowska, Maja Gumuła-Klęsk

czytaj więcej
Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin

Jest to forma pomocy, która pozwala na przyjrzenie się dynamice, zasadom i interakcjom panującym w rodzinie. Zachowania każdego członka rodziny widziane są w szerokim kontekście układu rodzinnego oraz wpływają na odczucia i zachowania innych osób. Terapeuta pomaga wszystkim członkom rodziny wspólnie pracować nad zrozumieniem występujących trudności i nad rozwiązaniem problemu. 

czytaj więcej
Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Terapia ta skierowana jest do osób, które nadużywają jednej lub więcej substancji bądź są uzależnione od hazardu lub Internetu i pragną zrozumieć mechanizmy uzależnienia oraz rozpocząć życie wolne od niego. Terapia pozwala na zmianę psychologicznych mechanizmów uzależnienia, poprawę funkcjonowania psychospołecznego, a także zmian koniecznych do podtrzymania trzeźwości. Dotyczą one przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, relacji międzyludzkich.

Prowadzi: Paweł Kopeć

czytaj więcej
Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze

Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze

Konsultacje są formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego. Skierowane są do rodziców pragnących uzyskać wsparcie w pojawiających się trudnościach z wychowaniem, szukających wskazówek jak poradzić sobie z nową sytuacją w życiu dziecka (pojawienie się rodzeństwa, rozpoczęcie edukacji szkolnej lub przedszkolnej, pożegnanie opiekunki, przeprowadzka, bądź rozwód rodziców).

Prowadzi: Monika Fornal, Anna Podstawska, Joanna Firlej

czytaj więcej
Psychologia ciąży i porodu

Psychologia ciąży i porodu

Konsultacje skierowane są do osób zmagających się z trudnościami z zajściem w ciążę, doświadczających traumy dotyczącej trudnego przebiegu ciąży, utraty dziecka, bądź porodu związanego z zagrożeniem życia lub zdrowia. Jest to również przestrzeń wspierająca problemy emocjonalne i relacyjne, jakie mogą pojawiać się między rodzicami w początkowym okresie rodzicielstwa. Konsultacje skierowane są zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Możliwość konsultacji indywidualnych, konsultacji dla par, bądź terapii grupowej.

Prowadzi: Anna Podstawska

czytaj więcej
Szkolenia

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia i warsztaty związane z pomocą psychologiczną i psychoedukacją dla osób i instytucji zawodowo zajmujących się pracą z ludźmi, edukacją, terapią. Zawartość merytoryczna, formy pracy, miejsce wykonania zlecenia oraz ilość godzin i wynagrodzenie do uzgodnienia indywidualnie

czytaj więcej

ZESPÓŁ

Paweł Kopeć

Paweł Kopeć

psychoterapeuta, pedagog

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskał w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Sukcesywnie doskonali swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, seminariach dydaktycznych oraz konferencjach poświęconych problematyce zdrowia psychicznego.

Specjalizuje się w długoterminowej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Pomaga osobom z zaburzeniami psychosomatycznymi, z problemami na tle nerwicowym, z zaburzeniami osobowości, osobom w depresji, a także z trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji 
z innymi.

  Anna Podstawska

  Anna Podstawska

  psycholog, psychoterapeuta

  Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała w ramach czteroletniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Szpital Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Ukończyła także Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapeutycznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zdobywała pracując na oddziałach położnictwa i patologii ciąży, w ośrodku poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.

  W pracy kieruje się głównie psychodynamicznym rozumieniem terapii. Prowadzi konsultacje dla kobiet i mężczyzn zmagających się z trudnościami okołoporodowymi, a także terapię par. Prowadzi również konsultacje psychologiczne w języku angielskim.

   Joanna Firlej

   Joanna Firlej

   psycholog, psychoterapeuta

   Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła dwuletni kurs socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży oraz kurs Psychoterapii i Poradnictwa Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Swoje doświadczenie zdobywała min. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Współpracowała także z Uniwersytetem Rzeszowskim prowadząc zajęcia z psychologii rozwoju i wychowania.

   Specjalizuje się w krótko- i długoterminowej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i dzieci.

    Maja Gumuła-Klęsk

    Maja Gumuła-Klęsk

    psychoterapeuta, socjolog

    Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Tam też ukończyła dwuletni Kurs Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

    Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz
    w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Pracuje pod stałą superwizją. Ma doświadczenie w interwencji kryzysowej i w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz borykającymi się z trudnościami w relacjach partnerskich, małżeńskich.

    Pomaga osobom przechodzącym przez kryzysy rozwojowe, związanymi z biegiem życia i zmianą pełnionych ról, a także doświadczającymi nagłych utrat. Prowadzi Psychoterapię dorosłych i młodzieży.

     Monika Fornal

     Monika Fornal

     psycholog, psychoterapeuta

     Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskała w ramach czteroletnich studiów podyplomowe z Psychoterapii na UJ. Ukończyła także kurs technik terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz studia podyplomowe z Uważności i Współczucia (mindfulness) w psychoterapii w SWPS. Pracuje pod stałą superwizją. Szkoli się w nurcie wychowawczym opartym o teorię przywiązania (Rodzicielstwo Bliskości) oraz interesuje się metodą komunikowania się NVC (Porozumienie bez Przemocy).

     Preferuje podejście integrujące w kierunku psychodynamicznego rozumienia pacjenta. Prowadzi konsultacje wychowawcze dla rodziców.

      Joanna Twardowska

      Joanna Twardowska

      psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny

      Kwalifikacje uzyskała w ramach 4-letniego kursu psychoterapeutycznego w  Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada 13-letni staż pracy. Doświadczenie zdobywała w wielu ośrodkach terapeutycznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową certyfikowanych superwizorów. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach dydaktycznych oraz konferencjach poświęconych tematyce psychoterapii.

      Specjalizuje się w  psychoterapii par i terapii rodzinnej.

       Monika Tur

       Monika Tur

       psychoterapeuta, pedagog

       Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła także dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz studia podyplomowe "Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami" na Uniwersytecie Wrocławskim.

       Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w szkołach, placówkach typu socjalizacyjnego oraz stowarzyszeniach i fundacjach. Prowadziła grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

       Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

        CENNIK

        1Psychoterapia indywidualna100 zł
        3Psychoterapia dzieci i młodzieży100 zł
        4Psychoterapia par200 zł
        5Terapia rodzin 80 minut150 zł / 200 zł
        6Terapia rodzin 50 minut100 zł / 150 zł
        7Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze120 zł
        8Psychologia ciąży i porodu100 zł
        9Terapia uzależnień100 zł

         

        CZYTELNIA
        Bajkoterapia dla najmłodszych
        Bajkoterapia dla najmłodszych Bajkoterapia jest przyjazną metodą terapeutyczną, psychoedukacyjną i relaksacyjną dla dzieci. To właśnie swobodna atmosfera pozwala poznawać świat
        Czytaj więcej
        Matka nieidealna –oczekiwania kontra rzeczywistość
        Ciąża jako doświadczenie przygotowujące do roli matki Ciąża, poród i macierzyństwo to doświadczenia znacząco wpływające na psychikę kobiety. Powodują one
        Czytaj więcej
        Lęk i zaburzenia lękowe
        Uczucie lęku towarzyszy każdemu człowiekowi w wielu momentach jego życia. Można odnieść wrażenie, że każdy doskonale potrafi sobie wyobrazić czym
        Czytaj więcej

        UMÓW SIĘ


        Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas: 534 066 978
        Rejestracja odbywa się w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

        Pro-Self Dla Państwa wygody oferujemy terapię w dwóch rożnych,
        dogodnych lokalizacjach w Rzeszowie
        ul. Aleksandra Kamińskiego 2
        35-211 Rzeszów
        ul. Osmeckiego 23a/1
        35-506 Rzeszów


        numer konta: 09 1050 1562 1000 0092 5070 2694