PRO-SELF

Gabinety Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego

O NAS

Pro-Self Gabinety Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego to miejsce stworzone z myślą o osobach przeżywających kryzysy i poszukujących rozwiązań swoich problemów.

Pro-Self

W naszej pracy psychoterapeutycznej realizujemy podejście psychodynamiczne. Zakłada ono, że problemy z jakimi zgłasza się pacjent są pochodnymi wypartych uczuć, myśli i zachowań, związanych z relacjami oraz doświadczeniami życiowymi.

Psychoterapeuta, nawiązując relację z pacjentem pomaga mu znaleźć przyczyny aktualnych trudności. Jest swego rodzaju przewodnikiem w zrozumieniu wewnętrznego świata emocji, ich źródła i praw, jakimi się rządzą. Tylko zrozumienie przyczyny pojawiających się objawów oraz bezpieczna przestrzeń do otwartej rozmowy prowadzi do skutecznego i długotrwałego rozwiązania problemów i poprawienia satysfakcji życiowej.

Głównym narzędziem wykorzystywanym w terapii jest dialog terapeutyczny. Pomaga on pacjentowi wniknąć w głębię przeżywanych problemów, dojrzeć wewnętrzne, nierozwiązane konflikty oraz wynikające z nich mechanizmy funkcjonowania. 

Drugim podstawowym narzędziem pracy terapeutycznej jest mechanizm przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Pojawia się on w trakcie procesu terapeutycznego, gdy pacjent zaczyna "przenosić" na terapeutę uczucia, które w przeszłości żywił względem ważnych dla siebie osób. Dzięki silnej i bezpiecznej relacji z terapeutą pacjent ma szansę przeżyć te uczucia ponownie, aby uświadomić sobie ich istnienie i siłę ich wpływu na własne motywacje i budowane relację z innymi. 

Jest to tym samym szansa na trwałe zmiany w jego osobowości, mogące stać się bazą do wypracowania skuteczniejszych i mniej uciążliwych schematów zachowań. 

Skontaktuj się

 •  +534 066 978
 •  ul. Aleksandra Kamińskiego 2,
  35-211 Rzeszów
 •  ul. Osmeckiego 23a/1,
  35-506 Rzeszów

 • kontakt@pro-self.pl

 • numer konta: 09 1050 1562 1000 0092 5070 2694 
 •   
 
 

OFERTA

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Są to indywidualne, regularne spotkania z wybranym psychoterapeutą. Początkowe sesje służą rozeznaniu trudności, poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej pacjenta, jego planów i zamierzeń. Celem terapii jest poznanie źródeł tych trudności, praca nad nimi, a w rezultacie skuteczne i długotrwałe rozwiązanie problemów oraz poprawienie satysfakcji życiowej.

Prowadzi: Paweł Kopeć, Joanna Firlej, Monika Tur, Maja Gumuła-Klęsk, Anna Podstawska 

czytaj więcej
Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dzieci

Początkowe spotkania mają charakter diagnostyczny. Polegają na poznaniu systemu rodzinnego oraz zebraniu informacji o psychospołecznym funkcjonowaniu dziecka. Przebieg terapii zależny jest od diagnozy problemów. Może przybrać formę wsparcia wychowawczego dla rodziców, bądź systematycznych spotkań dziecka z terapeutą.

Prowadzi: Joanna Firlej, Monika Tur, Magdalena Mróz, Anna Podstawska 

czytaj więcej
Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży

Pomoc psychoterapeuty obejmuje profesjonalne wsparcie w trudnościach związanych z czasem dorastania. Skuteczne pokonywanie problemów wieku adolescencji wymaga stabilnego poczucia własnej wartości, umiejętności rozpoznawania własnych emocji i tego, co się za nimi kryje oraz strategii radzenia sobie z czynnikami stresogennymi. Obejmuje cotygodniowe spotkania indywidualne.

Prowadzi: Paweł Kopeć, Anna Podstawska , Maja Gumuła-Klęsk

czytaj więcej
Psychoterapia par

Psychoterapia par

Jest to terapia dla par będących w kryzysie i przeżywających narastające nieporozumienia w związku. Terapię poprzedzają spotkania konsultacyjne, celem ustalenia z partnerami wspólnego chęci do pracy i obszarów do zmiany dla obojga partnerów. Priorytetowymi celami terapii stanowi określenie problemów, osiągnięcie skutecznej komunikacji własnych potrzeb i zrozumienia potrzeb partnera oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów.

Prowadzi: Joanna Twardowska, Maja Gumuła-Klęsk

czytaj więcej
Terapia rodzin

Terapia rodzin

Jest to forma pomocy, która pozwala na przyjrzenie się dynamice, zasadom i interakcjom panującym w rodzinie. Zachowania każdego członka rodziny widziane są w szerokim kontekście układu rodzinnego oraz wpływają na odczucia i zachowania innych osób. Terapeuta pomaga wszystkim członkom rodziny wspólnie pracować nad zrozumieniem występujących trudności i nad rozwiązaniem problemu. 

Prowadzi: Magdalena Mróz

czytaj więcej
Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Terapia ta skierowana jest do osób, które nadużywają jednej lub więcej substancji bądź są uzależnione od hazardu lub Internetu i pragną zrozumieć mechanizmy uzależnienia oraz rozpocząć życie wolne od niego. Terapia pozwala na zmianę psychologicznych mechanizmów uzależnienia, poprawę funkcjonowania psychospołecznego, a także zmian koniecznych do podtrzymania trzeźwości. Dotyczą one przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, relacji międzyludzkich.

Prowadzi: Anna Suszek

czytaj więcej
Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze

Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze

Konsultacje są formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego. Skierowane są do rodziców pragnących uzyskać wsparcie w pojawiających się trudnościach z wychowaniem, szukających wskazówek jak poradzić sobie z nową sytuacją w życiu dziecka (pojawienie się rodzeństwa, rozpoczęcie edukacji szkolnej lub przedszkolnej, pożegnanie opiekunki, przeprowadzka, bądź rozwód rodziców). 

Prowadzi: Anna Podstawska, Joanna Firlej, Magdalena Mróz

czytaj więcej
Psychologia ciąży i porodu

Psychologia ciąży i porodu

Konsultacje skierowane są do osób zmagających się z trudnościami z zajściem w ciążę, doświadczających traumy dotyczącej trudnego przebiegu ciąży, utraty dziecka, bądź porodu związanego z zagrożeniem życia lub zdrowia. Jest to również przestrzeń wspierająca problemy emocjonalne i relacyjne, jakie mogą pojawiać się między rodzicami w początkowym okresie rodzicielstwa. Konsultacje skierowane są zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Możliwość konsultacji indywidualnych, konsultacji dla par, bądź terapii grupowej.

Prowadzi: Anna Podstawska

czytaj więcej
Terapia zaburzeń seksualnych

Terapia zaburzeń seksualnych

Terapia zaburzeń seksualnych obejmuje obszar szeroko rozumianej seksualności człowieka, odnosząc się zarówno do sfery seksualnej, jak i emocjonalnej. Stwarza przestrzeń do przyjrzenia się przyczynom problemów oraz do uzyskania pomocy w konstruktywnym ich rozwiązaniu. Pomoc seksuologiczna udzielana jest parom, jak również pacjentom indywidualnym. 

czytaj więcej

ZESPÓŁ

Paweł Kopeć

Paweł Kopeć

psychoterapeuta, pedagog

Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Kwalifikacje uzyskał w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Sukcesywnie doskonali swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, seminariach dydaktycznych oraz konferencjach poświęconych problematyce zdrowia psychicznego.

Specjalizuje się w długoterminowej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom z zaburzeniami psychosomatycznymi, z problemami na tle nerwicowym, z zaburzeniami osobowości, osobom w depresji, a także z trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji 
z innymi.

  Anna Podstawska

  Anna Podstawska

  psycholog, psychoterapeuta

  Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała w ramach czteroletniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Szpital Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Ukończyła także Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapeutycznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zdobywała pracując na oddziałach położnictwa i patologii ciąży, w ośrodku poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.

  W pracy kieruje się głównie psychodynamicznym rozumieniem terapii. Prowadzi konsultacje dla kobiet i mężczyzn zmagających się z trudnościami okołoporodowymi, a także psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych. 

   Joanna Firlej

   Joanna Firlej

   psycholog, psychoterapeuta, terapeuta zaburzeń seksualnych

   Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła dwuletni kurs socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży oraz kurs Psychoterapii i Poradnictwa Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Aktualnie jest w trakcie procesu kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie seksuologii klinicznej, których opiekunem merytorycznym jest prof. dr hab. Zbigniew Lew Starowicz. Swoje doświadczenie zdobywała min. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Współpracowała także z Uniwersytetem Rzeszowskim prowadząc zajęcia z psychologii rozwoju i wychowania. Prowadzi szkolenia kadry medycznej, pedagogicznej, jak również warsztaty dla dzieci i rodziców. 

   Specjalizuje się w krótko- i długoterminowej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i dzieci.

    Maja Gumuła-Klęsk

    Maja Gumuła-Klęsk

    psychoterapeuta, socjolog

    Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Tam też ukończyła dwuletni Kurs Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

    Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Pracuje pod stałą superwizją. Ma doświadczenie w interwencji kryzysowej i w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz borykającymi się z trudnościami w relacjach partnerskich, małżeńskich.

    Pomaga osobom przechodzącym przez kryzysy rozwojowe, związanymi z biegiem życia i zmianą pełnionych ról, a także doświadczającymi nagłych utrat. Prowadzi Psychoterapię dorosłych i młodzieży.

     Magdalena Mróz

     Magdalena Mróz

     psychoterapeuta. pedagog

     Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła także dwuletnie studia podyplomowe "Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży" na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując terapeutycznie w placówkach typu interwencyjnego, socjalizacyjnego oraz terapeutycznego. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących psychoterapii oraz systematycznej superwizji.

     Specjalizuje się w psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin oraz poradnictwie dla rodziców.

      Joanna Twardowska

      Joanna Twardowska

      psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny

      Kwalifikacje uzyskała w ramach 4-letniego kursu psychoterapeutycznego w  Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada 13-letni staż pracy. Doświadczenie zdobywała w wielu ośrodkach terapeutycznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową certyfikowanych superwizorów. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach dydaktycznych oraz konferencjach poświęconych tematyce psychoterapii.

      Specjalizuje się w  psychoterapii par i terapii rodzinnej.

       Monika Tur

       Monika Tur

       psychoterapeuta, pedagog

       Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła także dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz studia podyplomowe "Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami" na Uniwersytecie Wrocławskim.

       Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w szkołach, placówkach typu socjalizacyjnego oraz stowarzyszeniach i fundacjach. Prowadziła grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

       Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

        Anna Suszek

        Anna Suszek

        terapeuta uzależnień

        Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzależnień uzyskała w ramach Studiów Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Narkotyków na KUL. Uzyskała również Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień rekomendowany przez Krajowe biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi w placówkach odwykowych, ośrodkach stacjonarnych i poradni uzależnień. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora.

        Specjalizuje się w terapii indywidualnej dorosłych i młodzieży, udzielając pomocy osobom nadużywającym jednej lub więcej substancji, bądź uzależnionym od hazardu lub Internetu.

         CENNIK

         1Psychoterapia indywidualna100 zł
         2Psychoterapia dzieci i młodzieży100 zł
         3Psychoterapia par200 zł
         4Terapia rodzin 250/200 zł
         5Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze120 zł
         6Psychologia ciąży i porodu100 zł
         7Terapia uzależnień100 zł
         8Konsultacja pary seksuologiczna180 zł
         9Konsultacja indywidualna seksuologiczna120 zł

          

         CZYTELNIA
         Bajkoterapia dla najmłodszych
         Bajkoterapia dla najmłodszych Bajkoterapia jest przyjazną metodą terapeutyczną, psychoedukacyjną i relaksacyjną dla dzieci. To właśnie swobodna atmosfera pozwala poznawać świat
         Czytaj więcej
         Matka nieidealna –oczekiwania kontra rzeczywistość
         Ciąża jako doświadczenie przygotowujące do roli matki Ciąża, poród i macierzyństwo to doświadczenia znacząco wpływające na psychikę kobiety. Powodują one
         Czytaj więcej
         Lęk i zaburzenia lękowe
         Uczucie lęku towarzyszy każdemu człowiekowi w wielu momentach jego życia. Można odnieść wrażenie, że każdy doskonale potrafi sobie wyobrazić czym
         Czytaj więcej

         UMÓW SIĘ


         Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas: 534 066 978
         Rejestracja odbywa się w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

         Pro-Self Dla Państwa wygody oferujemy terapię w dwóch rożnych,
         dogodnych lokalizacjach w Rzeszowie
         ul. Aleksandra Kamińskiego 2
         35-211 Rzeszów
         ul. Osmeckiego 23a/1
         35-506 Rzeszów


         numer konta: 09 1050 1562 1000 0092 5070 2694