Psychoterapia par i małżeństw Psychoterapia par i małżeństw

Na czym polega terapia  par i małżeństw  w naszym ośrodku

Jest to terapia dla par będących w kryzysie i przeżywających narastające nieporozumienia w związku. Pozwala na spotkanie się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenie uczuć i potrzeb oraz zrozumienie oczekiwań i uczuć partnera.

Terapia par rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami z psychoterapeutą zwanymi konsultacjami. Ich celem jest wstępne znalezienie źródła trudności oraz ustalenie wspólnej chęci do pracy i obszarów do zmiany dla obojga partnerów. Następnie zawarty zostaje kontrakt psychoterapeutyczny określający, nad czym para chce pracować, jak często będzie się spotykała z terapeutą, jak długo będą trwały spotkania.

Psychoterapeuta wspiera parę w poszukiwaniach źródła pojawiających się trudności. Dzięki temu, że jest niezaangażowany w konflikt, ma możliwość obiektywnego spojrzenia na naturę i przyczyny problemów. Pomaga parze przyjrzeć się historii jej związku i zastanowić nad tym, czego objawem mogą być ich aktualne trudności, które często bywają uzewnętrznieniem tkwiących głębiej, niejawnych konfliktów. Identyfikacja tych obszarów i ich omówienie daje szansę na znalezienie konstruktywnych rozwiązań.

Konflikt rozumiany jest jako pozytywny element terapii. Jest swego rodzaju „oknem dla emocji” partnerów, ich oczekiwań, rozczarowań, niezaspokojonych potrzeb. Zrozumienie tych emocji pozwala spojrzeć inaczej na codzienne zachowanie partnera oraz wzajemne interakcje. Takie doświadczanie konfliktu zostaje w terapii wykorzystane do utworzenia podstaw dla wzajemnej akceptacji i bliskości.

Terapeuta pomaga parze zwerbalizować uczucia, potrzeby i oczekiwania każdego z partnerów. Stwarza możliwość zmiany sposobu porozumiewania się, ukazania dysfunkcjonalnych sposobów zachowania się oraz na znalezienia rozwiązań akceptowanych przez obojga partnerów. Podczas pracy partnerzy nabywają umiejętności i wiedzę potrzebną do samodzielnego rozwiązywania kryzysów w przyszłości.

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy terapeuty par?

Nie każdy pojawiający się w związku problem jest koniecznym powodem do wizyty w gabinecie psychologicznym. Rozwiązanie problemu często znajduje się w obszarze możliwości obojga partnerów.

Nawet najbardziej udany i satysfakcjonujący związek mierzy się od czasu do czasu z trudnościami. Zdarza się jednak, że partnerzy z różnych powodów nie potrafią sobie sami z poradzić z kłopotem, który ich dotyka.

Długotrwały, powracający lub narastający konflikt może całkowicie wyczerpać zasoby partnerów potrzebne do znalezienia konstruktywnego rozwiązania. W takim wypadku warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy specjalisty.

Terapia par może okazać się pomocna w przypadku par:

 • będących w kryzysie małżeńskim/partnerskim (oddalenie się od siebie partnerów, nieumiejętność wyrażaniu uczuć, potrzeb, kłopoty w porozumiewaniu się),
 • przeżywających powtarzające się, nierozwiązane konflikty,
 • odczuwających silną zależność od siebie (trudności w zachowaniu autonomii),
 • stojących w obliczu podjęcia trudnej, ważnej decyzji życiowej (posiadanie dziecka, adopcja, separacja, rozwód),
 • będących w ważnej, osobiście trudnej sytuacji życiowej (narodziny dziecka, odejście dziecka z domu, utrata pracy przez jednego z partnerów, choroba),
 • doświadczających braku zaufania do partnera (zdrada, pojawienie się nałogu, hazard),
 • które nie czują satysfakcji w związku (w tym seksualnej), bliskości, czują się niedoceniane, niesłuchane,
 • które czują zbyt duży wpływ innych ludzi na ich związek (były partner, rodzice).

Kluczowymi celami terapii par w naszym ośrodku są:

 • konstruktywne rozwiązanie problemów,
 • poprawa jakości wzajemnych relacji, pogłębienie bliskości, intymności pomiędzy partnerami,
 • pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb własnych i partnera,
 • praca nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów.

Ogólne zasady współpracy

 • Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 80 minut.
 • Częstotliwość spotkań uzależniona jest od diagnozy problemu, zwykle jest to 1 spotkanie co dwa tygodnie.
 • W przypadku spóźnienia sesja nie zostaje przedłużona i podlega całościowej opłacie. Niespóźnianie się na sesje terapeutyczne jest ważne nie tylko z uwagi na sprawy organizacyjne, ale jest też częścią procesu terapeutycznego.
 • Koszt jednej sesji wynosi 200 zł. Płatność następuje gotówką po każdej zakończonej sesji.
 • Na terapię rezerwujemy dla pary konkretny termin w tygodniu. Dlatego odwołanie wizyty przez pacjentów, uniemożliwia nam zapisanie innych osób na ten termin. Przyjmujemy zatem zasadę, że w sytuacji nieobecności para pokrywa 100% kosztów sesji.
 • W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odrobienia sesji w ustalonym z terapeutą terminie.
 • W przypadku odwoływania sesji sms-em, zarówno psychoterapeuta, jak i pacjenci potwierdzają otrzymanie smsa.
 • Udział w terapii jest dobrowolny. Dlatego na każdym etapie para ma możliwość przerwania konsultacji (informację przekazuje się podczas spotkania) z opcją jednej sesji domykającej, dającej możliwość przetrwania chwilowego kryzysu związanego z eksploracją treści życia psychicznego.   
 • Sesja terapeutyczna  odbywa się „twarzą w twarz” (uczestnicy siedzą naprzeciwko siebie).
 • Przed rozpoczęciem właściwej psychoterapii zawierany jest kontrakt terapeutyczny – obejmujący zasady i ramy terapii, określające m.in. czas trwania sesji, ich częstość oraz kwestie ewentualnego odwoływania sesji.

Terapeuci prowadzący psychoterapii par i małżeństw w naszym ośrodku:

 

JOANNA TWARDOWSKA

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, MEDIATOR RODZINNY

Kwalifikacje uzyskała w ramach 4-letniego kursu psychoterapeutycznego w  Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada 13-letni staż pracy. Doświadczenie zdobywała w wielu ośrodkach terapeutycznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową certyfikowanych superwizorów. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach dydaktycznych oraz konferencjach poświęconych tematyce psychoterapii.

MAJA GUMUŁA-KLESK
PSYCHOTERAPEUTA, SOCJOLOG

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Tam też ukończyła dwuletni Kurs Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Pracuje pod stałą superwizją. Ma doświadczenie w interwencji kryzysowej i w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz borykającymi się z trudnościami w relacjach partnerskich, małżeńskich.

 

UMÓW SIĘ


Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas: 534 066 978
Rejestracja odbywa się w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

Pro-Self Dla Państwa wygody oferujemy terapię w dwóch rożnych,
dogodnych lokalizacjach w Rzeszowie
ul. Aleksandra Kamińskiego 2
35-211 Rzeszów
ul. Osmeckiego 23a/1
35-506 Rzeszów


numer konta: 09 1050 1562 1000 0092 5070 2694
TOP