Psychologia Ciąży i Porodu Psychologia Ciąży i Porodu

 

Na czym polega psychologia ciąży i porodu w naszym ośrodku

Jednym z trzech głównych kryzysów rozwojowych, jakie pojawią się w ciągu życia u wielu kobiet jest okres ciąży. Jak każdy kryzys, tak i ten, wpływa na zmiany w psychice, w tym na nieodwracalne zmiany w osobowości. To, jak kryzys zostanie rozwiązany, czyli pozytywnie bądź negatywnie, warunkuje rozwój psychiczny lub problemy emocjonalne.

Ciąża reaktywuje stany psychiczne, konflikty wewnętrzne, doświadczenia z okresu dzieciństwa, do których poza okresem ciąży trudniej jest dotrzeć w sposób świadomy. Część problemów emocjonalnych pojawiających się u młodych matek wynika z zagrożenia życia i zdrowia podczas ciąży i porodu, a także z wielu innych doświadczeń w pierwszych chwilach życia dziecka.

Proponowane przez nas konsultacje są formą wsparcia psychologicznego. Obejmują od kilku do kilkunastu spotkań. Skierowane są zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, zmagających się z trudnościami z zajściem w ciążę, doświadczających traumy trudnego przebiegu ciąży, utraty dziecka, bądź porodu związanego z zagrożeniem życia lub zdrowia.

Tematem spotkań są różnorodne trudności pojawiające się na drodze do rodzicielstwa. Często są to niepokoje związane z procesem dojrzewania do rodzicielstwa – „czy będę wystarczająco dobrym rodzicem dla swojego dziecka?”.

Mogą być to lęki związane z przebiegiem ciąży i przygotowaniem do porodu. Spotkania te są również przestrzenią wspierającą problemy emocjonalne i relacyjne, jakie mogą pojawiać się między rodzicami w początkowym okresie rodzicielstwa.

Tematem konsultacji mogą być też trudności z zajściem w ciążę, przeżywaniem zmagań w trakcie procedur inseminacji i in vitro, czy procedur adopcyjnych.

Konsultacje są także miejscem na tematy związane z trudnościami, z jakimi zmaga się mężczyzna towarzyszący swojej partnerce na drodze do rodzicielstwa –  depresja poporodowa u mężczyzn, trauma związana z porodem, uczucie bezsilności, z którym zmagają się podczas wielogodzinnych porodów matek swoich dzieci.

Przebieg dalszej współpracy może przybrać formę wsparcia bądź systematycznych spotkań w ramach psychoterapii indywidualnej lub terapii par. 

Terapeuta zapewnia poufność i neutralność światopoglądową.

Dla kogo?

Pojawiające się u kobiet problemy emocjonalne związane z macierzyństwem często są ignorowane albo pomniejszane przez otoczenie, które oczekuje, że kobieta sprawnie powróci do normalnego funkcjonowania i samopoczucia. Czasem bliscy, mimo szczerych chęci, nie wiedzą jak pomóc, gdyż sami stają w obliczu nowych i trudnych sytuacji.

Kobieta w ciąży i po porodzie potrzebuje przede wszystkim wsparcia, a najlepszą pomocą jest dla niej rozumiejący partner, najbliższe osoby, czy też grupa kobiet, z którymi może się spotkać i podzielić się swoimi obawami.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy takie formy wsparcia są niewystarczające. Szczególnie, gdy kobieta doświadcza trudności z zaakceptowaniem pojawiających się trudności emocjonalnych, depresji ciążowej, poporodowej, lęków i PTSD, a mężczyzna zmaga się z poczuciem bezsilności i bezradności w obliczu psychicznego cierpienia swojej partnerki. Wówczas, skorzystanie z pomocy specjalisty jest wręcz konieczne i niezastąpione. Tym bardziej, że czasem brak profesjonalnej pomocy może prowadzić do pojawienia się chronicznej apatii, depresji, myśli samobójczych albo chorób psychosomatycznych.

Oferujemy wsparcie psychologiczne dla osób, które:

 • w okresie oczekiwania na dziecko odczuwają: lęk o siebie, o partnerkę lub o dziecko, są ambiwalentne uczuciowo, towarzyszy im długotrwale obniżony nastrój,
 • przeżywają ciążę podwyższonego ryzyka,
 • oczekują na dziecko obciążone chorobą lub niepełnosprawnością,
 • doświadczyły traumy związanej z poprzednim trudnym porodem,
 • doświadczyły straty dziecka,
 • zmagają się z trudnościami emocjonalnymi i relacyjnymi, jakie mogą pojawiać się między rodzicami w początkowym okresie rodzicielstwa,
 • doświadczają trudności z zajściem w ciążę,
 • przeżywają zmagania w trakcie procedur inseminacji i in vitro, czy procedur adopcyjnych,
 • doświadczają depresji ciążowej lub poporodowej,
 • trudności z nawiązaniem więzi z nowonarodzonym dzieckiem.

Zasady współpracy

 • Czas trwania konsultacji wynosi 50 minut.
 • Częstotliwość spotkań uzależniona jest od diagnozy problemu, zwykle jest to 1 spotkanie w tygodniu.
 • W przypadku spóźnienia konsultacja nie zostaje przedłużona i podlega całościowej opłacie. Niespóźnianie się na spotkania jest ważne z uwagi na sprawy organizacyjne.
 • Koszt jednej konsultacji wynosi 100 zł. Płatność następuje gotówką po każdej zakończonej sesji.
 • Na konsultację rezerwujemy konkretny termin w tygodniu. Dlatego odwołanie wizyty, uniemożliwia nam zapisanie innej osoby na ten termin. Przyjmujemy zatem zasadę, że w sytuacji nieobecności, pacjent pokrywa 50% kosztów sesji albo 100% w przypadku, gdy anulowanie nastąpi w terminie krótszym niż 6 h przed planową sesją.
 • W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odrobienia sesji w ustalonym z psychologiem terminie.
 • W przypadku odwoływania sesji sms-em, zarówno psycholog, jak i pacjent potwierdzają otrzymanie sms-a.
 • W przypadku długotrwałych chorób i innych sytuacji losowych istnieje możliwość zawieszenia współpracy i powrotu do niej po ustalonym z psychologiem czasie.
 • Nieobecność na konsultacji bez uprzedzenia i informacji albo nieuiszczenie zaległej opłaty oznacza rezygnację z dalszej współpracy.
 • W przypadku odwołania konsultacji przez psychologa, zobowiązany jest on do zaproponowania innego terminu spotkania.
 • Prosimy o  zgłaszanie nam wszelkich uwag, niejasności i wątpliwości dotyczących naszej współpracy.
 • Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Dlatego na każdym etapie pacjent ma możliwość przerwania współpracy (informację przekazuje podczas spotkania) z opcją jednej konsultacji domykającej, dającej możliwość przetrwania chwilowego kryzysu związanego z eksploracją treści życia psychicznego.

Nasi terapeuci prowadzący terapię ciąży i porodu

ANNA PODSTAWSKA

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała w ramach czteroletniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Szpital Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Ukończyła także Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapeutycznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zdobywała pracując na oddziałach położnictwa i patologii ciąży, w ośrodku poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.

W pracy kieruje się głównie psychodynamicznym rozumieniem terapii. Prowadzi konsultacje dla kobiet i mężczyzn zmagających się z trudnościami okołoporodowymi, a także terapię par. Prowadzi również konsultacje psychologiczne w języku angielskim.

 

 

 

UMÓW SIĘ


Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas: 534 066 978
Rejestracja odbywa się w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

Pro-Self Dla Państwa wygody oferujemy terapię w dwóch rożnych,
dogodnych lokalizacjach w Rzeszowie
ul. Aleksandra Kamińskiego 2
35-211 Rzeszów
ul. Osmeckiego 23a/1
35-506 Rzeszów


numer konta: 09 1050 1562 1000 0092 5070 2694
TOP