PRO-SELF

Gabinety Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego

O NAS

Pro-Self Gabinety Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego to miejsce stworzone z myślą o osobach przeżywających kryzysy i poszukujących rozwiązań swoich problemów.

Pro-Self

W naszej pracy psychoterapeutycznej realizujemy podejście psychodynamiczne. Zakłada ono, że problemy z jakimi zgłasza się pacjent są pochodnymi wypartych uczuć, myśli i zachowań, związanych z relacjami oraz doświadczeniami życiowymi.

Więcej

Psychoterapeuta, nawiązując relację z pacjentem pomaga mu znaleźć przyczyny aktualnych trudności. Jest swego rodzaju przewodnikiem w zrozumieniu wewnętrznego świata emocji, ich źródła i praw, jakimi się rządzą. Tylko zrozumienie przyczyny pojawiających się objawów oraz bezpieczna przestrzeń do otwartej rozmowy prowadzi do skutecznego i długotrwałego rozwiązania problemów i poprawienia satysfakcji życiowej.

Mniej

Wyznacznikiem do pracy w przestrzeni rodzinnej stanowi dla nas Rodzicielstwo Bliskości – filozofia rodzicielska oparta na zasadach teorii przywiązania w psychologii rozwojowej. Dziecko tworzy z opiekunami silną więź emocjonalną, mającą wpływ na całe jego przyszłe życie. Opiekunowie otwarci na sygnały wysyłane przez dziecko w postaci emocji czy zachowań potrafią dostrzec i odpowiedzieć na niezaspokojone potrzeby dziecka.

Więcej

Dziecko widząc, że jego głębokie potrzeby są zauważane i ufając, że zostaną one zaspokojone, uczy się wierzyć w swoje możliwości dawania czytelnych sygnałów i swoją moc sprawczą. Staje się wrażliwe na potrzeby innych i empatyczne w relacjach interpersonalnych. Tym samym, rodzina przestaje być miejscem walki, a zaczyna być ciepłą, empatyczną przestrzenią, gdzie potrzeby każdego członka są zauważane i brane pod uwagę.

Mniej

Zespół naszych terapeutów poddaje się stałej superwizji indywidualnej i grupowej.

Utrzymujemy współpracę z lekarzem psychiatrą.

Współpracujemy z OŚRODKIEM PSYCHOTERAPII I NEUROREHABILITACJI SENSUSMED w Krakowie

Naszą pracę konsultujemy z pracownikiem naukowym Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza dr Natalia Mirska-Tomasz

Skontaktuj się

 •  +534 066 978
 •  ul. Aleksandra Kamińskiego 2,
  35-211 Rzeszów

 • kontakt@pro-self.pl
  numer konta: 09 1050 1562 1000 0092 5070 2694 
 •   
 
 

OFERTA

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Są to indywidualne, regularne spotkania z wybranym psychoterapeutą. Początkowe sesje służą rozeznaniu trudności, poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej pacjenta, jego planów i zamierzeń. Celem terapii jest poznanie źródeł tych trudności, praca nad nimi, a w rezultacie skuteczne i długotrwałe rozwiązanie problemów oraz poprawienie satysfakcji życiowej.

Prowadzi: Paweł Kopeć, Joanna Firlej

czytaj więcej
Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dzieci

Początkowe spotkania mają charakter diagnostyczny. Polegają na poznaniu systemu rodzinnego oraz zebraniu informacji o psychospołecznym funkcjonowaniu dziecka. Przebieg terapii zależny jest od diagnozy problemów. Może przybrać formę wsparcia wychowawczego dla rodziców, bądź systematycznych spotkań dziecka z terapeutą.

Prowadzi: Joanna Firlej

czytaj więcej
Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży

Pomoc psychoterapeuty obejmuje profesjonalne wsparcie w trudnościach związanych z czasem dorastania. Skuteczne pokonywanie problemów wieku adolescencji wymaga stabilnego poczucia własnej wartości, umiejętności rozpoznawania własnych emocji i tego, co się za nimi kryje oraz strategii radzenia sobie z czynnikami stresogennymi. Obejmuje cotygodniowe spotkania indywidualne.

Prowadzi: Paweł Kopeć, Anna Podstawska

czytaj więcej
Psychoterapia par

Psychoterapia par

Jest to terapia dla par będących w kryzysie i przeżywających narastające nieporozumienia w związku. Terapię poprzedzają spotkania konsultacyjne, celem ustalenia z partnerami wspólnego chęci do pracy i obszarów do zmiany dla obojga partnerów. Priorytetowymi celami terapii stanowi określenie problemów, osiągnięcie skutecznej komunikacji własnych potrzeb i zrozumienia potrzeb partnera oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów.

Opieka nad dzieckiem w czasie sesji: 25 zł (po uprzednim uzgodnieniu)

Prowadzi: Joanna Twardowska

czytaj więcej
Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

Opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne przejawiają się w relacjach interpersonalnych. Mogą one być przeżywane i rozwiązywane w grupie dającej wsparcie, zrozumienie i akceptację. Pomoc tę udziela prowadzący grupę, a także pozostali uczestnicy spotkania. Grupa pozwala poczuć wpływ naszego zachowania na uczucia innych, zmienić sposób przeżywania emocji i strategii radzenia sobie z trudnościami życiowymi.

Prowadzimy również terapię grupową dzieci i młodzieży. Terapia prowadzona przez dwóch terapeutów.

Prowadzi: Paweł Kopeć i Joanna Firlej

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Terapia ta skierowana jest do osób, które nadużywają jednej lub więcej substancji bądź są uzależnione od hazardu lub Internetu i pragną zrozumieć mechanizmy uzależnienia oraz rozpocząć życie wolne od niego. Terapia pozwala na zmianę psychologicznych mechanizmów uzależnienia, poprawę funkcjonowania psychospołecznego, a także zmian koniecznych do podtrzymania trzeźwości. Dotyczą one przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, relacji międzyludzkich.

Prowadzi: Krzysztof Kuśmider

czytaj więcej
Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze

Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze

Konsultacje są formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego. Skierowane są do rodziców pragnących uzyskać wsparcie w pojawiających się trudnościach z wychowaniem, szukających wskazówek jak poradzić sobie z nową sytuacją w życiu dziecka (pojawienie się rodzeństwa, rozpoczęcie edukacji szkolnej lub przedszkolnej, pożegnanie opiekunki, przeprowadzka, bądź rozwód rodziców).

Prowadzi: Monika Fornal

czytaj więcej
Psychologia ciąży i porodu

Psychologia ciąży i porodu

Konsultacje skierowane są do osób zmagających się z trudnościami z zajściem w ciążę, doświadczających traumy dotyczącej trudnego przebiegu ciąży, utraty dziecka, bądź porodu związanego z zagrożeniem życia lub zdrowia. Jest to również przestrzeń wspierająca problemy emocjonalne i relacyjne, jakie mogą pojawiać się między rodzicami w początkowym okresie rodzicielstwa. Konsultacje skierowane są zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Możliwość konsultacji indywidualnych, konsultacji dla par, bądź terapii grupowej.

Prowadzi: Anna Podstawska

czytaj więcej
Counselling in English

Counselling in English

For all English speaking foreigners Pro-Self offers counseling in English. We help solving problems with the Polish reality, raising children in a new educational system, getting along with Polish culture, partners or family.

Run by: Anna Podstawska

ZESPÓŁ

Joanna Firlej

Joanna Firlej

psycholog, psychoterapeuta

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła dwuletni kurs socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży oraz kurs Psychoterapii i Poradnictwa Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Swoje doświadczenie zdobywała min. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Współpracowała także z Uniwersytetem Rzeszowskim prowadząc zajęcia z psychologii rozwoju i wychowania.

Specjalizuje się w krótko- i długoterminowej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i dzieci. Prowadzi również terapię grupową.

  Anna Podstawska

  Anna Podstawska

  psycholog, psychoterapeuta

  Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała w ramach czteroletniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Szpital Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Ukończyła także Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapeutycznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zdobywała pracując na oddziałach położnictwa i patologii ciąży, w ośrodku poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.

  W pracy kieruje się głównie psychodynamicznym rozumieniem terapii. Prowadzi konsultacje dla kobiet i mężczyzn zmagających się z trudnościami okołoporodowymi, a także terapię par. Prowadzi również konsultacje psychologiczne w języku angielskim.

   Paweł Kopeć

   Paweł Kopeć

   psychoterapeuta, pedagog

   Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskał w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Sukcesywnie doskonali swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, seminariach dydaktycznych oraz konferencjach poświęconych problematyce zdrowia psychicznego.

   Specjalizuje się w długoterminowej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Pomaga osobom z zaburzeniami psychosomatycznymi, z problemami na tle nerwicowym, z zaburzeniami osobowości, osobom w depresji, a także z trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji
   z innymi.

   Psychoterapię prowadzi w ośrodkach terapeutycznych w Rzeszowie i w Gorlicach.

    Krzysztof Kuśmider

    Krzysztof Kuśmider

    psycholog, psychoterapeuta

    Ukończył psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskał w ramach czteroletniej Szkoły Terapii Uzależnień. Warsztat pracy doskonali podejmując czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów.

    Ma doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi i członkami rodzin. Korzysta z różnych szkół terapeutycznych elastycznie łącząc ich elementy. Szczególnie jednak ceni podejście psychodynamiczne.

    Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób borykających się z problemem uzależnienia.

     Monika Fornal

     Monika Fornal

     psycholog, psychoterapeuta

     Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskała w ramach czteroletnich studiów podyplomowe z Psychoterapii na UJ. Ukończyła także kurs technik terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz studia podyplomowe z Uważności i Współczucia (mindfulness) w psychoterapii w SWPS. Pracuje pod stałą superwizją. Szkoli się w nurcie wychowawczym opartym o teorię przywiązania (Rodzicielstwo Bliskości) oraz interesuje się metodą komunikowania się NVC (Porozumienie bez Przemocy).

     Preferuje podejście integrujące w kierunku psychodynamicznego rozumienia pacjenta. Prowadzi konsultacje wychowawcze dla rodziców.

      Joanna Twardowska

      Joanna Twardowska

      psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny

      Kwalifikacje uzyskała w ramach 4-letniego kursu psychoterapeutycznego w  Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada 13-letni staż pracy. Doświadczenie zdobywała w wielu ośrodkach terapeutycznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową certyfikowanych superwizorów. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach dydaktycznych oraz konferencjach poświęconych tematyce psychoterapii.

      Specjalizuje się w  psychoterapii par i terapii rodzinnej.

       CENNIK

       1Psychoterapia indywidualna100 zł
       3Psychoterapia dzieci i młodzieży100 zł
       4Psychoterapia par150 zł
       5Socjoterapia grupowa50 zł
       6Terapia uzależnień100 zł
       7Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze120 zł
       8Psychologia ciąży i porodu100 zł
       9Konsultacje psychologiczne w języku angielskim150 zł 
       CZYTELNIA
       Bajkoterapia dla najmłodszych
       Bajkoterapia dla najmłodszych Bajkoterapia jest przyjazną metodą terapeutyczną, psychoedukacyjną i relaksacyjną dla dzieci. To właśnie swobodna atmosfera pozwala poznawać świat
       Czytaj więcej
       Matka nieidealna –oczekiwania kontra rzeczywistość
       Ciąża jako doświadczenie przygotowujące do roli matki Ciąża, poród i macierzyństwo to doświadczenia znacząco wpływające na psychikę kobiety. Powodują one
       Czytaj więcej
       Lęk i zaburzenia lękowe
       Uczucie lęku towarzyszy każdemu człowiekowi w wielu momentach jego życia. Można odnieść wrażenie, że każdy doskonale potrafi sobie wyobrazić czym
       Czytaj więcej

       UMÓW SIĘ


       Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas: 534 066 978
       Rejestracja odbywa się w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

       Pro-Self ul. Aleksandra Kamińskiego 2
       35-211 Rzeszów

       numer konta: 09 1050 1562 1000 0092 5070 2694